Kinder EHBO
Opgroeien gaat letterlijk met “vallen en opstaan”. Daarom zijn ongelukken groot of klein onvermijdelijk. Tijdens de cursus leert u eerste hulp te verlenen aan baby’s en kinderen. Redenen genoeg dus om aandacht te besteden aan EHBO die specifiek op kinderen is gericht.

Er wordt vooral gekeken naar de onveilige situaties in en rondom het huis. Hier spelen wij op in zodat u weet in welke situatie u moet handelen.

1e levensreddende handelingen
Tijdens deze cursus leer je op een verantwoorde manier levensreddende handelingen toe te passen en te reanimeren.

Na een succesvolle afronding kunnen cursisten, een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer.

Heftruck
Het rijden op een heftruck vereist een specifieke deskundigheid van de bestuurder. Een heftruck is niet zomaar een magazijn hulpmiddel.

Het is van groot belang om veilig te werken met een heftruck. Waarbij de veiligheidsinstructies een belangrijke rol spelen.

VCA
VCA staat voor Veiligheid, Checklist aannemers en is bedoeld om u veilig te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving.

RI & E
Met een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E worden de veiligheid- en gezondheid’ risico’s binnen een bedrijf in kaart gebracht.

Daarna wordt er samen met u een plan gemaakt om de risico’s weg te nemen of te beperken.